Đầu nối giữa RG6

8.000

Mã số: PK000087

Danh mục: